Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelikte yapılan değişiklikler, tütün mamulleri ve alkoliçkilerin satışı ve sunumuyla ilgili önemli düzenlemeler içermektedir. Bu değişiklikler, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı'na yetki verilmesini de içermektedir. İşte bu yönetmelik değişikliklerinin ana başlıkları:

 1. Alkollü İçki ve Tütün Ürünleri Satışı ve Sunumu:

  • Sağlık, eğitim, öğretim, kültür ve spor hizmetlerinin verildiği yerlerde alkollü içki ve tütün mamulleri satışının yasaklandığı düzenleme yapılmıştır.
  • Yeni düzenlemeye göre, bu hizmetlerin verildiği yerlerin açık alanları, yapıların eklentileri ve bahçeleri yerleşke sınırları içine alınmış ve bu alanlarda da alkollü içki ve tütün mamulleri satışı yasaklanmıştır.
 2. İstanbul Valiliği Genelgesi:

  • İstanbul Valiliği tarafından daha önce yayımlanan bir genelge, halka açık alanlarda alkol tüketimini yasaklayan iddialara yol açmıştır.
  • Ancak valilik, bu genelgenin aslında mevcut alkollü içki satış ve kullanım alanlarına ilişkin yükümlülükleri hatırlatmaya yönelik olduğunu açıklamıştır. Bu nedenle İstanbul'a genel bir içki yasağı getirilmediği vurgulanmıştır.
 3. Serbest Düşünce Derneği Olayı:

  • İstanbul Kadıköy'de düzenlemek istedikleri "İçeceğini Al Gel" etkinliği sırasında Serbest Düşünce Derneği üyelerine kolluk kuvvetleri tarafından engel olunduğu ve idari işlem uygulandığı açıklanmıştır. Bu olay, yeni düzenlemelerin yerel uygulamalara nasıl yansıdığını gösteren bir örnek olarak ortaya çıkmıştır.
 4. Tütün Ürünleri Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmalar:

  2024'te Ehliyet Masrafları Katlanıyor! 20 Bin Lirayı Geçmesi Düşünülüyor... 2024'te Ehliyet Masrafları Katlanıyor! 20 Bin Lirayı Geçmesi Düşünülüyor...
  • Yönetmelikte, tütün ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmaların araçları üzerinde ürün markalarının tanınmasını sağlayacak ibare ve renk kombinasyonlarına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.
  • Araç üzerinde firma bilgilerinin nasıl yer alacağı da belirlenmiş olup, bu bilgilerin beyaz zemin üzerine siyah renkte, ancak araçların yan yüzeylerinde ve bir yan yüzey alanının yüzde 10'unu aşmayacak oranda yer alması gerektiği belirtilmiştir.
  • Ayrıca, bu firmaların dağıtım araçlarının beyaz renkte olması zorunlu hale getirilmiştir.

Bu düzenlemeler, alkollü içki ve tütün mamulleri ile ilgili satış ve sunum kurallarını daha katı hale getirerek kamu düzenini korumayı amaçlamaktadır. Ancak bu düzenlemelerin yerel düzeyde nasıl uygulandığı ve yorumlandığı konusunda bazı tartışmaların yaşandığı görülmektedir.