Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ilçe belediye başkanlarıyla yapılan koordinasyon toplantısının ardından şehirde devam eden operasyon hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkan Güngör, devam eden inşaatların kullanımıyla ilgili de bilgi verdi. AFAD'ın Mart ayında yayımladığı genelge sonunda üniversite hocalarından oluşan bir ekip tarafından tespit edilmiş ve 2 bin 68 bina durumunu tahmin etmişti. Bakanlık ile yapılan görüşmeler sonucunda Onikişubat bölgesindeki bazı alanlarda az ilerleyen ve hasarsız inşaatların devam etmesine izin verilir. Ayrıca ilçe belediye başkanlarıyla yapılan toplantıda, az geçen ve hasarsız natamam inşaatların diğer ilçelerde de devam etmesine karar verildi.

Orta yıkama binası için üç yöntem olduğu açıklandı. İlk yöntemde, binayı güvence altına almak için maliklerin yüzde 80 oranında mutabakat sağlaması gerekiyor. Böylece projeleri projesi hazırlanıp belediyeye ruhsat için başvurulabiliyor ve kat maliklerine kredi desteği sağlanıyor. İkinci yöntemde, performans analizi sonucunda orta tuğla binanın yıkılması gerekiyorsa, bu binada yaşayanlar kalıcı konutlarda hak sahibi olabilir. Üçüncü yöntemde ise orta tarama manzaraları yerinde düzeltmenin dahil edilebileceği belirtildi.

Yerinde çalıştırmale ilgili yetkilendirme de açıklandı. Yıkılan konut veya iş yerlerinin sahiplerine TOKİ'nin yaptığı kalıcı konutlarda hak sahibi olma veya kendi evi veya iş yeri yıkılan arsada yeniden yapma seçenekleri sunuluyor. Yerindedönüşüm için kat maliklerinin yarısından bir fazlasının onayı gerekiyor ve devlet, bu süreçte uyku ve kredi desteği sağlıyor.

Başkan Güngör, şehrin imar ve inşası konusunda bakanlıklar, belediyeler ve diğer kurumlar arasında üst düzeyde bir koordinasyon olduğunu ve yoğun bir çalışma ve çaba içinde olduğunu ifade etti. Yakın zamanda hemşehrilerine müjdeli haberlerin iletilmesinin beklendiği belirtildi.

Kahramanmaraş'ta İmar ve İnşaat Çalışmalarıyla İlgili Açıklamalar

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ilçe belediye başkanlarıyla yaptığı koordinasyon toplantısının ardından kentte yürütmeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bu toplantılarda, bakanlık ve uzman görüşlerine dayanarak şehrin ve inşası sürecinin yapılması gerekenler konusunda ortak bir mutabakatı sağlayıp, bu bilgileri hemşehrileriyle paylaştıklarını belirtti.

Güngör, şehrin imar ve inşası konusunda mikrobölgeleme orkestrası neredeyse tamamlandı ve nihai tahmini hazırlamanın ardından imar planlarının ve harici tasarımın netleşeceğini ifade etti. Ayrıca, Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde zemin etüt yapısını devam ettirdiğini, diğer ilçelerde ise 2011 yılında ise küçük jeolojik etüt raporlarının geçerliliğini sürdüreceğini söyledi.

Devam eden inşaatlar konusunda AFAD tarafından yayınlanan genelgeye göre bir uzman ekibin tespitleri sonucu 2 bin 68 konut konutunun belirlendiğini ifade etti. Tespitler sonucunda, Onikişubat bölgesindeki az süpürme ve hasarsız inşaatların devamına izin verilmesini açıkladı.

Orta boğaz manzaraları durumu için üç yöntem olduğunu söyledi. Orta gelir giderleri düzenlemeleri hazırlayanlardan harç ve ücret alınmayacağını, ayrıca kredi desteğinin sağlanacağını belirtti. Orta yıkım binada hak ev sahibi olmak durumunda kalıcı konutlarda hak sahibi olabileceğini ve yerinde dönüşümle kendi evlerini veya iş yerlerini yapabileceklerini açıkladı.

Yerinde dönüştürme konusunda ise Bakanlık tarafından bir çalışmanın yürütüldüğünü ve mecliste yasalaştığını söyleyen Güngör, bu süreçte yönetici metreye göre hibe ve kredi desteği vereceğini belirtti. Kat maliklerinin yarısından bir fazlasının yerinde dönüşüne evet demesi durumunda gittiklerini ve işletmelerin belediyelerin varlığının de bulunduğu ofisler tarafından yürütüleceğini ilan edecek.

Başkan Güngör oğlu olarak, şehrin yeniden imar ve inşası konusunda bakanlıklar, belediyeler ve kurumlarla üst düzeyde bir koordinasyon içinde çalıştıklarını vurgulayarak, gelecek haftaki müjdeli haberlerin hemşehrilerine ileteceklerini ifade etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ilçe belediye başkanlarıyla birlikte koordinasyon toplantısının bir sonraki şehirde yürütme düzenlemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan Güngör, haftalık olarak ilçe belediye başkanlarıyla gerçekleştirdikleri toplantılarda, şehrin imarı ve inşasının yapılması gerekenleri seçtiklerini ve bu konuda bakanla yaptıkları istişarelerle ulaşacakları ortak bir mutabakat sağladıklarını belirtti.

Şehrin imar ve inşasını kapsayan mikrobölgeleme sistemi son aşamaya vardığını ve nihai tahmini hazırlamanın ardından imar planlarının ve seyahat tasarımıyla ilgili sürecin netleşeceğini söyledi. Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde zemin etüt çalışmalarını devam ettiriyor, diğer ilçelerde ise 2011 yılından sonra kısıtlı jeolojik etüt raporlarının geçerli olduğunu ifade etti.

Devam eden inşaatlarla ilgili olarak AFAD'ın Mart ayında yayımladığı genelgeyle üniversite hocalarından oluşan uzman bir ekip tarafından tespit edildi ve ilan edilen 2 bin 68 binanın tespit edildiğini açıkladı. Bu tespitler sonucu kusur raporu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile paylaştıklarını ve Onikişubat bölgesinde az dolaşan ve hasarsız inşaatların devamına izin verildiğini belirtti. Ayrıca ilçe belediye başkanlarıyla yapılan toplantıda da bu konuda kolaylaştırıcı bir karar aldıklarını duyurdu.

Orta yıkmak bina için üç yöntem olduğunu ifade eden Güngör, birincisinin nihai hedef binaları olduğunu ve bu durumda projeyi hazırlayıp ruhsatı için ilçe belediyelerine başvurulabileceğini söyledi. İkinci olarak, performans analizi sonucu orta bir evin yıkılması gereken yönleri, binada yaşayanların kalıcı konutlarda hak sahibi olabileceğini belirtti. Üçüncü yöntemin yerindeyse geri dönüşüm olduğunu ve orta büyüklükteki perdeleri bu sürece dahil edilebileceğini ifade etti.

Başkan Güngör: "Şehrimizin Sağlık Altyapısı Güçleniyor" Başkan Güngör: "Şehrimizin Sağlık Altyapısı Güçleniyor"

Yerinde dönüştürmeyle ilgili olarak Bakanlık tarafından yapılan işletmelerin yasalaştığını ve elde edilen sonuçlara önemli bir imkan aktardı. Yıkılan konut veya iş yerlerinin yerinde tutulmasına tabi tutulması durumunda, seçilena iki seçeneğin sunulduğunu belirtti. Birinci, TOKİ'nin yaptığı kalıcı konut veya iş yerlerinde hak sahibi olmak, ikinci ise kendi evini veya iş yerini yapmak. Yerinde düzenleme sisteminin Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı tarafından üretilen ofisler tarafından yürütüleceğini söyledi.

Başkan Güngör, şehrin yeniden imar ve inşası için bakanlıklar, belediyeler ve kurumlar arasında üst düzey bir koordinasyon olduğunu ve gelecek hafta müjdeli haberlerin hemşehrilerine iletilmesini beklediklerini ifade etti.