2024 yılından 2028 yılına kadar uzanan Kalkınma Planı, emeklilik ve sosyal güvenlik sistemini önemli değişikliklere tabi tutacak. Bu reformlar, özellikle düşük gelirli bireyleri hedef alarak özel sosyal sigorta programlarını oluşturmayı içeriyor.

Kahramanmaraş’ta ABD'ye Bakır İhracı Kahramanmaraş’ta ABD'ye Bakır İhracı

Kalkınma Planı, emeklilik ve sosyal güvenlik sistemini, tamamlayıcı emeklilik ve sağlık sistemleriyle destekleyerek emeklilik refahını artırmayı amaçlıyor. Bu çerçevede sosyal güvenlik sisteminin kapsamı genişletilecek ve prim tabanı güçlendirilecektir.

Yeni düzenlemelerle sisteme katılım daha erişilebilir hale getirilecek ve farklı meslek ve gelir gruplarına yönelik özelleştirilmiş uygulamalar hayata geçirilecektir. Kolay işverenlik uygulama sistemi, işverenler için daha erişilebilir hale getirilerek istihdamın artması teşvik edilecektir. Aylık bağlama sistemi, daha uzun çalışma sürelerini teşvik etmek amacıyla mali yükümlülükleri artırmadan yeniden düzenlenecektir. Bu reformların sürdürülebilirliğini sağlamak için emeklilik koşulları yaşam süresindeki değişikliklere uyumlu otomatik ayarlama mekanizmalarıyla güçlendirilecektir.

Düşük gelirli gruplar, özellikle esnaf, sanatkarlar, çiftçiler ve mevsimlik çalışanlar gibi kesimler için özel sosyal sigorta programları geliştirilerek daha fazla koruma sağlanacaktır.

Ayrıca, değişen iş gücü piyasası koşullarına ve esnek çalışma modellerine uyum sağlamak amacıyla sosyal güvenlik sistemi güncellenecektir. Dijitalleşme ile birlikte ortaya çıkan yeni çalışma modelleri ve geleneksel iş yeri anlayışının dışındaki çalışma biçimleri, sosyal güvenlik sistemi içinde daha iyi bir entegrasyon sağlayacaktır.

Bu reformlar, emeklilik ve sosyal güvenlik alanında önemli bir dönüşümü temsil ediyor ve düşük gelirli bireylerin refahını artırmayı hedefliyor.

Editör: Sueda AKKÖK