Kahramanmaraş'ta 45 Yıldır Bakır Ustalığı Yapıyor Kahramanmaraş'ta 45 Yıldır Bakır Ustalığı Yapıyor

Ankara'da bir iş yerini kiralayan bir kurum yetkilisi, 2012'de mülk sahibine teslim ettiği boş bir kağıda imza attı. Mülk sahibi, 2020'de bu kağıdı, kiracının 28 Şubat 2021'de çıkmayı taahhüt ettiği şeklinde doldurarak tahliye talebinde bulundu. İtiraz sonrası başlatılan icra takibine rağmen tahliye olmayan durum üzerine mülk sahibi dava açtı.

Yerel mahkeme, taahhütnamede bulunan imzanın kiracı kurum yetkilisine ait olduğunu tespit ederek tahliye kararı verdi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesi, imza atılan boş kağıdın, kiraya veren tarafından doldurulmasının imzayı atan tarafından kabul edilmiş sayılacağı gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi de tahliye kararını hukuka uygun bularak onayladı. Kararda, boş kağıda atılan imzanın belge olarak kabul edilmesi ve kiracının tahliye taahhütnamesine uymaması durumunda kiraya verenin hukuki yollara başvurabileceği vurgulandı.

Türk Borçlar Kanunu'na göre kiracının taahhütnamesine uymaması halinde kiraya verenin icra ya da dava yoluna başvurabileceği hatırlatılan kararda, mahkemenin verdiği kararlarda isabetsizlik bulunmadığı belirtildi. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereği tahliye kararının oy birliğiyle onanmasına karar verildi.

Editör: Sueda AKKÖK