Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler sonucunda büyük bir yıkımın yaşandığı ve Bad-ı Saba konutları ile ilgili Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden bir heyet tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, çeşitli değerlendirmeler ve bulgular elde edildiği belirtilmiştir.

Rapora göre, yapılan çekme deneyleri sonucunda kullanılan nervürlü donatı çubuklarının ilgili standartlara uygun olduğu tespit edilmiştir. Temel, perde, kolon, kiriş ve döşeme yapımında kullanılan çelik donatılar da S420 standartlarına uygun olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca, temel kirişleri kesit açısından yeterli bulunmuş, ancak bazı asansör çevresindeki sürekli temel kirişlerinin zemin taşıma gücü açısından sınıra yakın olduğu belirtilmiştir.

Raporda, perde duvarların çoğunluğunun kesit ve donatı alanı açısından yeterli olduğu vurgulanmıştır. Sadece bazı perde duvarların kayma güvenliği açısından sınıra yakın yetersiz olduğu ifade edilmiştir. Kirişlerin ise kesit ve donatı alanı açısından yeterli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Ezgi Apartmanı Davasının İlk Duruşması Görüldü! Ezgi Apartmanı Davasının İlk Duruşması Görüldü!

Ancak raporun en dikkat çekici sonucu, proje, yapım ve iş bitimi aşamalarında 2007 Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik ve İmar Kanunu esaslarına uyulduğu ve inceleme sonucunda herhangi bir sorumlu kişi tespit edilemediği şeklindedir.


Editör: Sueda AKKÖK