Yayınlanan yeni okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliği ile birlikte 44 farklı madde üzerinde değişiklikler yapıldı. Bu değişikliklerin arasında önemli bir yere sahip olan öğrenci değerlendirmeleri, eski karne sisteminin yerine yeni ifadelerle tanımlandı.

TÜBİTAK'tan Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerine Büyük Destek TÜBİTAK'tan Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerine Büyük Destek

Eski karne sisteminde öğrencilerin başarılarını "peki iyi," "orta," "geçer," ve "başarısız" olarak değerlendirilirken, yeni yönetmelikle birlikte bu değerlendirmeler "çok iyi," "iyi," "yetenekli," ve "geliştirilmeli" olarak değiştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı, bu değişiklikle öğrencilerin eğitim performanslarını daha kapsamlı bir şekilde değerlendirmeyi amaçladığını açıkladı.

Yeni yönetmelikle birlikte diğer önemli düzenlemeler de yapıldı. Örneğin, öğrencilerin beslenmelerini rahat yapabilmeleri için okullarda teneffüs süresinin en az 20 dakika olması gerekiyor. Okula gelmeyen bir derse girmiş olsa bile bir veya daha fazla derse özürsüz olarak katılmayan öğrencinin durumu velisine bildirilecek ve devamsızlığın 5, 10 ve 15 günlerinde bildirim yapılacak.

Ayrıca, ilkokullarda öğrencilerin gelişim düzeyleri, öğretmen rehberinde gerçekleştirilen bireysel ve grupla yapılan etkinliklere katılım gözlem formları, oyun temelli değerlendirmeler ve verilen görevleri yerine getirme amaçlı ölçme değerlendirme araçları ile değerlendirileceği için ilkokul 4. sınıflarda puanla değerlendirmenin kaldırılması da dikkat çekiyor.

Diğer değişiklikler arasında sınıf geçme puanının yükseltilmesi, anasınıflarının sadece ilkokul bünyesinde açılması, ders programlarında düzenlemeler, öğrenci dağılımının internet üzerinden yapılması, mevsimlik tarım işçilerine sorumluluk, puanla değerlendirmenin kaldırılması, ders geçme notunun yükseltilmesi ve bebeği olan öğretmenlere kolaylık sağlanması gibi önemli maddeler de bulunuyor.

Editör: Sueda AKKÖK