Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan değişiklikler Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yapılan değişikliklere göre:

 • Okula devamsızlık: Okula gelmeyen veya özürsüz olarak bir veya daha fazla derse girmeyen öğrencilerin durumu velilere bildirilecek. Bu bildirim, devamsızlığın 5'inci, 10'uncu ve 15'inci günlerinde yapılacak. İlkokul 4'üncü sınıflarda puanla değerlendirme kaldırıldı.

 • Sınıf geçme puanı: Türkçe dersi için sınıf geçme puanı 70'e, diğer dersler için 50'ye yükseltildi. Puanın altında kalan öğrencilerin sınıf geçme veya kalma durumu şube öğretmenler kurulunda kararlaştırılacak.

 • Teneffüs süresi: Öğrencilerin beslenmelerini rahat yapabilmeleri için okullarda bir teneffüs en az 20 dakika olacak.

  Okullarda Teneffüs Süresi Değişikliği: MEB'den Yeni Karar! Okullarda Teneffüs Süresi Değişikliği: MEB'den Yeni Karar!
 • Nöbet tutmama hakkı: Doğum yapan öğretmenlerin nöbet tutmama hakkı 2 yıla çıkarıldı.

 • Öğrenci verileri koruma: Öğrencilerin kişisel verilerinin izinsiz olarak sosyal medyada paylaşılması yasaklandı, veliden ve rehberlik öğretmeni gözetiminde öğrenciden yazılı izin alınması şartı getirildi.

 • Katkı payı: Okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların temel ihtiyaçlarını, öz bakım süreçlerini ve eğitim programının uygulanmasını desteklemek amacıyla katkı payı alınabilecek.

 • Günlük sınıf sorumlusu: Öğrencilerde sorumluluk bilincini geliştirerek okulda aktif görev almalarına yardımcı olmak için 'günlük sınıf sorumlusu' uygulaması getirildi.

 • Yatakhane nöbeti: Yatılı bölge ortaokullarında nöbet tutan öğrencilerin güvenliği ve eğitim saatleri düşünülerek yatakhane nöbeti kaldırıldı.

 • İlk yardım: Okullarda ilk yardım dolabında ilaç bulundurulmaması ve ilk yardım dolabının ihtiyaç halinde görevli personeller tarafından kullanılması hükmü getirildi.

 • Deprem etkisi: Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde bulunan okul öncesi eğitim kurumlarında, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında katkı payı alınmayacak.

 • Mevsimsel tarım işçileri: Mevsimlik tarım işçileri ve göçer ailelerin çocuklarının eğitimine erişimi sağlamak için sorumluluk verildi.

 • Halk eğitimi: Zorunlu ilköğretim çağı dışına çıkan ilkokul öğrencilerinin takiplerinin yapılabilmesi, okuma yazma seviye tespit sınavlarına girmeleri için halk eğitimi merkezine yönlendirilmesi sağlandı.

 • Ölçme ve değerlendirme: Ölçme ve değerlendirmeye ilişkin yeni bir yaklaşım oluşturularak hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği yürürlüğe girdi.

Bu değişiklikler, eğitim sisteminde çeşitli alanlarda güncellemeler ve iyileştirmeler getirerek öğrencilerin daha iyi bir eğitim almasını hedefliyor.