Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla alınan karar,

"Söz konusu Kararın 1. maddesi ile 492 sayılı Kanuna bağlı, (9) sayılı tarifenin “II- Sürücü belgesi harçları” başlıklı bölümü hariç olmak üzere, tarifelerde yer alan ve 2023 yılında uygulanan maktu harç tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dâhil) %50 oranında artırılmıştır. Ayrıca, anılan Kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin “VIII-Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan harç tutarı 20.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir. (2) Nispi harçlar ile söz konusu Karara istinaden belirlenen maktu harç tutarları bu tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir."

Başkan Mahçiçek, Expo 2023 Alanında Muhtarları Ağırladı Başkan Mahçiçek, Expo 2023 Alanında Muhtarları Ağırladı

Bu kararla birlikte, yurt dışından getirilen telefonların kullanım izin harcı miktarı önemli ölçüde artırılmış ve 20 bin TL olarak belirlenmiştir.

 

Editör: Sueda AKKÖK